Zostań przewodnikiem po wystawie głównej Muzeum II Wojny Światowej

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza na kurs nadający uprawnienia certyfikowanego przewodnika po wystawie głównej Muzeum. Kurs jest  skierowany do osób posiadających już uprawnienia przewodnickie. 


Uczestnicy, po zdaniu egzaminu, otrzymają uprawnienia do oprowadzania grup zorganizowanych po wystawie głównej Muzeum. Baza certyfikowanych przewodników zostanie umieszczona na stronie internetowej Muzeum w celu umożliwienia indywidualnego kontaktu dla grup chętnych na oprowadzanie. 

Termin i miejsce kursu:
Kurs trwa cztery dni: 10, 11, 17, 18 marca 2017 r. w godzinach: 9.00-18.00
Rozpoczęcie: 10 marca 2017 r. 
Miejsce: Muzeum II Wojny Światowej przy placu Władysława Bartoszewskiego 1 w Gdańsku.  

Procedura kwalifikacji na szkolenie:
Kurs realizowany jest zgodnie z załączonym Regulaminem. Osoby zainteresowane udziałem w prosimy o wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej i wysłanie na adres e-mail j.raftopulos@muzeum1939.pl  lub fax 58 323-75-30.
Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza zgodę na udział w rekrutacji, zgodnie z zapisami w Regulaminie, a następnie po weryfikacji na udział w kursie i egzaminie końcowym. Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie oznacza przyjęcia na kurs. 
Termin składania zgłoszeń upływa 24 lutego 2017 r.


Proces rekrutacji: 
Koordynator kursu dokona wyboru kandydatek i kandydatów na podstawie informacji zawartych w formularzu rekrutacyjnym. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną powiadomione drogą mailową w dniu 6 marca 2017 r. Warunkiem przystąpienia do szkolenia będzie podpisanie umowy oraz wniesienie opłaty. Umowa oraz nr konta zostaną podane jedynie osobom zakwalifikowanym do udziału w kursie. 
Osoby, które spełniają kryteria dopuszczenia do kursu, ale z braku miejsc nie zakwalifikują się na pierwsze szkolenie, zostaną automatycznie przeniesione na kolejne kursy organizowane przez Muzeum.

Koszt kursu:
Koszt kursu wynosi 250 złotych [kurs, egzamin, skrypt i katalog wystawy głównej Muzeum, ubezpieczenie NNW]. 
Muzeum nie zapewnia wyżywienia. Podczas każdego dnia szkoleniowego zaplanowano godzinną przerwę na posiłek.


Informacji na temat kursu udziela Joanna Raftopulos:j.raftopulos@muzeum1939.pl lub tel. 58 323-75-41

Fot. Roman Jocher/Muzeum II Wojny Światowej

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: