Zostań przewodnikiem w Muzeum Stutthof

Muzeum Stutthof w Sztutowie prowadzi stały nabór kandydatów na przewodników.
 
Przewodnikiem muzealnym w Muzeum Stutthof może zostać osoba, która:
  • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
  • przejdzie procedurę kwalifikacyjną w zakresie predyspozycji, wiedzy i umiejętności oprowadzania grup zwiedzających w Muzeum Stutthof.
Nabór kandydatów jest prowadzony w sposób ciągły (zgłaszanie się osób chętnych) lub cykliczny (szkolenia przewodnickie). Jego koordynacją zajmuje się Dział Oświatowy Muzeum. Kandydaci mogą liczyć na pomoc i konsultacje ze strony pracowników merytorycznych Muzeum Stutthof.
Procedura kwalifikacyjna w zakresie predyspozycji, wiedzy i umiejętności oprowadzania grup zwiedzających w Muzeum Stutthof jest prowadzona przez powoływaną przez Dyrektora Muzeum Stutthof Komisję Egzaminacyjną i ma charakter trójstopniowy:
  1. rozmowa kwalifikacyjna w zakresie predyspozycji i motywacji kandydata do podjęcia pracy     w charakterze przewodnika w miejscu pamięci,
  2. egzamin z wiedzy o historii obozu Stutthof,
  3. egzamin praktyczny z zakresu znajomości terenu byłego obozu oraz umiejętności pracy z grupą zwiedzających na terenie Muzeum Stutthof.
Po zakończeniu każdego etapu postępowania Komisja Egzaminacyjna wpisuje jego rezultaty w kartę egzaminacyjną kandydata. Wypełniona w pełni karta po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej wraz z pozytywną rekomendacją Komisji Egzaminacyjnej jest podstawą do przyznania uprawnień przewodnickich w Muzeum Stutthof wraz z identyfikatorem.
 
Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu z Działem Oświatowym Muzeum Stutthof. Tel. 55 247 83 53, fax: 55 247 83 58, email: marcin.owsinski@stutthof.otg lub sekretariat@stutthof.org
 

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: