Budynki Stoczni Gdańskiej wpisane do ewidencji zabytków

Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do ewidencji budynki Stoczni Gdańskiej z wyspy Ostrów.

Wpisane do rejestru zostały budynki zarówno produkcyjne, warsztatowe jak i biurowe. Budynki znajdują się a terenie należącym do Stoczni Gdańskiej S.A. na Wyspie Ostrów. Ich numery to 26, 46 55, 81, 87. 

17 lutego Wojewódzki Konserwator Zabytków Dariusz Chmielewski spotka się z właścicielami postoczniowych terenów. Dwa dni później z Wojewódzką Radą Ochrony Zabytków. Wtedy zostaną podjęte decyzje dotyczące dalszych wpisów. 

Tagi: