Centrum Konserwacji Wraków rośnie

Najnowszą inwestycją Narodowego Muzeum Morskiego jest budowa "Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie". Realizacja rozpoczęła się w 2014 roku, a zakończenie projektu planowane jest na koniec kwietnia 2016 r.

Zbiory Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku są niezwykle zróżnicowane. Wśród ważnych eksponatów znajdują się obiekty wielkogabarytowe: zabytkowe jachty oraz części konstrukcyjne m.in. średniowiecznych wraków łodzi i statków. Do tej pory Muzeum (jak inne placówki muzealne na świecie) borykało się z problemami przechowywania tego typu eksponatów. Brakowało przestrzeni z odpowiednim wyposażeniem, w których można by było nie tylko magazynować i prezentować zabytki, ale też przeprowadzać prace konserwatorskie i badawcze. Nowa inwestycja w Tczewie ma wypełnić tę lukę. Badania, nauka, zwiedzanie Badania archeologiczne, konserwatorskie oraz prace nad wydobytymi z wody obiektami wypromowały Muzeum wśród europejskich instytucji

- Budowa Centrum Konserwacji Wraków w Tczewie jest naturalną i konieczną linią rozwoju Narodowego Muzeum Morskiego – podkreśla Maria Dyrka, główny konserwator, zastępca dyrektora NMM ds. merytorycznych.

22 mln złotych

Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym ma być nie tylko zapleczem infrastruktury dla Muzeum, ale też przyciągać mieszkańców Tczewa oraz turystów, odwiedzających województwo pomorskie. Dotacja Tczewskie Centrum Konserwacji Wraków to nowatorska i rzadko spotykana w Europie inwestycja. Jej całkowity koszt wynosi 22 mln złotych i jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tczewska filia Narodowego Muzeum Morskiego jest już drugą, po Ośrodku Kultury Morskiej, inwestycją dofinansowaną z tego typu funduszy. Projekt jest realizowany w partnerstwie polsko – norweskim z Narodowym Muzeum Morskim w Oslo oraz z Muzeum Historii Kultury w Oslo. Budynek Budynek Centrum Konserwacji Wraków Statków zaprojektowany został w centrum Tczewa, w strefie Południowych Obrzeży Starego Miasta. Nieruchomość została przekazana Muzeum na przełomie lat 70 i 80 – tych XX wieku przez Gminę Miasta Tczew. Wcześniej w budynkach mieściła się Fabryka Gazomierzy (dawny Zespół Fabryk Wyrobów Metalowych). Projekt Centrum stanowią dwie przenikające się bryły, które wyznaczają wewnętrzny podział na dwie podstawowe części – Pracownię Konserwacji i Magazyn Studyjny wraz z Salą Ekspozycyjną. W Sali Ekspozycyjnej, o powierzchni ok. 313 m2, będą przechowywane i udostępniane zwiedzającym zabytki wielkogabarytowe. W tym też miejscu prezentowane mają być m.in. trzy historyczne jachty: "Dal", "Opty" i "Kumka IV" oraz części konstrukcyjne zabytkowych statków. Druga przestrzeń Magazynu Studyjnego – Antresola – o powierzchni ok. 169 m2, wyposażona będzie w przeszklone regały przesuwne, w których eksponowane będą muzealia o małych rozmiarach. Pozostałą część powierzchni użytkowej tczewskiej filii NMM zajmować będą przestrzenie Pracowni Konserwacji, gdzie oprócz prac badawczo- konserwatorskich, planowane są działania związane z digitalizacją zabytków ruchomych.

Tagi: