Mieszkaniec znalazł rzymską monetę i oddał ją do muzeum

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej moneta rzymska polnocna.tv, strefahistorii.pl

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej otrzymało rzymską monetę, znalezioną na terenie gminy. To kolejna rzymska moneta, która odnalazła się na bałtyckim pobrzeżu.

W dniu 12 grudnia br. pan Mariusz Polewczyński, mieszkaniec Benic przekazał do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej niezwykły zabytek z okresu wpływów rzymskich. Jest to niewielka moneta o średnicy 1,75 cm i wadze 2 gram, pochodząca z czasów panowania cesarzy rzymskich. Na awersie monety widoczny jest wizerunek władcy w profilu z głową skierowaną w prawo, w otoku słabo czytelny napis, prawdopodobnie z imieniem władcy. Być może cesarza Kommodusa (Lucius Aurelius Commodus, Marcus Aurelius Commodus Antoninus) z dynastii Antoninów, który rządził Rzymem w latach 180-192 naszej ery - był synem Marka Aureliusza. Zwano go również cesarzem gladiatorów, ze względu na to, że brał osobisty udział w walkach na arenie. Na rewersie monety w centralnej części umieszczona został rzymska personifikacja Felicitas – personifikacja szczęścia i pomyślności. W lewej ręce trzyma kaduceusz – symboliczną laskę heroldów, a w prawej prawdopodobnie róg obfitości. W otoku pierwotnie znajdował się napis – niestety podobnie jak na awersie nie czytelny. - Moneta odkryta została w tym roku na terenie naszej gminy. Jest to pierwszy tego typu zabytek w naszej instytucji – mówi Grzegorza Kurka z Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.-O jego odkryciu poinformowany zostanie Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie.
Jest to pierwsze powojenne znalezisko monety z okresu rzymskiego na terenie
Kamienia Pomorskiego Przed II wojną światową odkryto skarb monet rzymskich w okolicach Sibina, na który składało się 76 monet, w tym dwadzieścia trzy monety Konstantyna I, osiem Heleny – matki Konstantyna I, trzy Krispusa, jedenaście Konstantyna II, dwie Konstancjusza II i jedna moneta Licyniusza. Skarb z Sibina prezentowany będzie wraz z innymi zabytkami na czasowej wystawie w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, która planowana jest na kwiecień 2018 roku. Monetę przekazaną przez pana Mariusza Polewczyńskiego będzie można obejrzeć już na początku stycznia 2018 roku w gablocie poświęconej zabytkom miesiąca. Warto dodać, że znaleziska rzymskich monet, choć niezbyt częste w Kamieniu Pomorskim, nie należą na polskim wybrzeżu do rzadkości. Regularnie znajdowane są najczęściej w rejonie Trójmiast i Elbląga, oraz Lęborka, Słupska i Koszalina, szczególnie w dużych skupiskach ostadnictwa Gotów.

(Red.) fot.Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: