Nastawnia kolejowa we Wrzeszczu będzie zabytkiem

Nastawnia kolejowa we Wrzeszczu miała zostać rozebrana. Uratuje ją wpis do rejestru zabytków

W ubiegłym tygodniu wydawało się, że los nastawni bramnej jest przesądzony. PKP, właściciel obiektu, chciał go zburzyć. Teraz oficjalnie rozpoczęła się procedura wpisu do rejestru zabytków. 

Z prośbą o objęcie obiektu ochroną konserwatorską zwróciła się do konserwatora Fundacja Komitet Inicjatyw Lokalnych.  Wczoraj nastawnię wizytował Dariusz Chmielewski, Pomorski Konserwator Zabytków. 

Tagi: