Nowa Rada przy Muzeum Gdańska

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz 26 lutego 2018 r. wręczył nominacje członkom nowej, 15-osobowej Rady działającej przy Muzeum Gdańska. Jej skład tworzą dyrektorzy największych polskich muzeów, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz biznesu. Kadencja Rady skończy się w 2021 r.

Zgodnie z ustawą o Muzeach z 1996 r. każde muzeum rejestrowe musi posiadać organ sprawujący kontrolę nad działalnością statutową instytucji, zwłaszcza w zakresie wypełniania misji instytucji. Członków Rady co cztery lata delegują przedstawiciele organizatora , środowiska twórcze oraz fundacje wspierające działalność danego Muzeum oraz jego dyrektor, a także sama Rada.

Nowa Rada – decydują doświadczenie i kompetencje

Nominacje otrzymają dyrektorzy największych muzeów miejskich: Michał Niezabitowski z Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz dr Dariusz Kacprzak to wicedyrektor z Muzeum Narodowego w Szczecinie. Grono specjalistów poszerzą Robert Pytlos – Koordynator ds. Bursztynu z Urzędu Miasta Gdańska, Wojciech Duda – historyk i redaktor „Przeglądu Politycznego”, a także Jacek Bendykowski – prezes zarządu „Fundacji Gdańskiej”. W nowym składzie znaleźli się reprezentanci starej Rady – dr Zbigniew Canowiecki – Prezydent zarządu „Pracodawcy Pomorza” oraz Władysław Zawistowski – dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.  Trzon i główną siłę Rady będzie stanowić ośmiu reprezentantów środowisk akademickich z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

- Muzeum Gdańska stoi obecnie przed dużymi wyzwaniami. Chodzi tu nie tylko o budowę nowego Oddziału Głównego przy ulicy Rycerskiej, planowane przeniesienie Muzeum Bursztynu z Zespołu Przedbramia do Wielkiego Młyna, czy planowany zakres pracy przy Twierdzy Wisłoujście. Cieszymy się, że w pracach Rady będą brały udział osoby o tak dużym doświadczeniu i kompetencjach – mówi Waldemar Ossowski dyrektor Muzeum Gdańska.

Wybitni naukowcy

W nowym składzie Rady znajdzie się aż ośmiu reprezentantów świata nauki. To wybitni fachowcy w swoich dziedzinach, którzy będą oceniać działalność programową Muzeum. Najliczniej reprezentowany jest Uniwerystet Gdański: dr hab. Mariusz Czepczyński z Wydziału Oceanografii i Geografii, Prof. Wiesław Długokęcki – Dziekan Wydziału Historycznego, Prof. Edmund Kizik, Prof. Igor Hałagida, Prof. Cezary Obracht-Prondzyński oraz dr Jacek Kriegseisen. Radę uzupełnili także Prof. Krzysztof Polkowski – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Prof. Piotr Niemcewicz z Zakładu Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych z UMK w Toruniu.

- Jeszcze w 2017 r. pracownicy Muzeum Gdańska rozpoczęli prace nad scenariuszami wystaw stałych w Ratuszu Głównego Miasta, Muzeum Poczty Polskiej oraz w planowanej siedzibie głównej - Muzeum Gdańska. Podobne zmiany, w dalszej perspektywie czasu czekają pozostałe Oddziały Muzeum. Tak dobrany zespół doradców pomoże lepiej realizować nasze założenia – mówi Waldemar Ossowski.

Przewodniczącym Rady został Prof. Edmund Kizik, jego zastępcą zaś Prof. Cezary Obracht-Prondzyński. Nowa Rada zostanie wybrana w 2021 r. i będzie liczyła już tylko 9 członków.

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: