Rusza remont Kuźni Wodnej otwarcie w 2019 roku!

Kuźnia Wodna, Lech Trawicki, Muzeum Gdańska, Paweł Adamowicz, www.polnocna.tv, www.strefahistorii.pl, północna.tv, strefahistorii.pl

We wtorek, 30 października została podpisana umowa na remont Kuźni Wodnej w Oliwie. Do końca maja 2019 r. w oddziale Muzeum Gdańska ma zostać wykonane zabezpieczenie budynku, w tym remont dachu. Wartość prac to ok. 245 tys. zł netto.

 – Zgodnie z zapowiedzią przystępujemy do remontu Kuźni Wodnej. Dbamy w ten sposób nie tylko o zabytki, ale i o miejsca, które są bliskie mieszkańcom – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. – Cieszę się, że Kuźnia pod pieczą Muzeum Gdańska ożyła. Od końca XII wieku wokół potoku Oliwskiego powstało ok. 25 młynów. Mełły zboże, produkowały papier, a także przekłuwały metale, z których kowale produkowali przedmioty codziennego użytku… Jedną z tych budowli jest Kuźnia Wodna w Oliwie, która obecnie zarządzana jest przez Muzeum Gdańska. Obiekt położony przy ul. Bytowskiej 1 należał do 2016 r. do Muzeum Nauki i Techniki w Warszawie, a następnie przeszedł po zarząd Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych (dziś Gdańskich Nieruchomości), który zrealizował prace zabezpieczające. Na początku 2018 r. administratorem obiektu, na mocy umowy z GN zostało Muzeum Gdańska. Przejmując Kuźnię Wodną w Oliwie, Muzeum Gdańska stanęło przed dwoma dylematami. Obiekt jest atrakcją turystyczną Oliwy, z drugiej – jego stan wymagał poprawy. Budynek jest w złym stanie technicznym, a okoliczna sieć hydrograficzna nie była przystosowana do odprowadzenia znacznych ilości wody. W pierwszej kolejności wykonano zabezpieczenia przeciwpowodziowe. To zadanie w lipcu 2018 r. zrealizowały Gdańskie Wody Sp. z o.o. Zakres prac realizowano naprzemiennie z organizowanymi przez Muzeum Gdańska festiwalami. 

– Począwszy od maja 2018 r., zrealizowano przy współpracy z Stowarzyszeniem Polskich Artystów-Kowali oraz Forum Kowalskim 8 jednodniowych wydarzeń promujących ginący zawód oraz jego techniki. Pokazy obejrzało ok. 2500 osób. Ta liczba w może być wyższa, ale wpierw muszą zostać uporządkowane sprawy związane z samym budynkiem, np. zabezpieczenia oraz adaptacja wnętrza na potrzeby ekspozycji, a także kwestie związane z otoczeniem Kuźni, które stanowiłby zaplecze administracyjno-edukacyjno-usługowe – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska. 

Umowę na wykonanie zabezpieczeń wygrała gdańska firma Maxi Term. Całość wartości umowy, tj. 243 426,30 zł pochodzi z dotacji celowej Gminy Miasta Gdańska. Dzięki niej do maja 2019 r. mają zostać wykonane prace porządkowe, wzmocnienia ścian, remont dachu oraz odwodnienie. Po ich zakończeniu Kuźnia będzie mogła zostać udostępniona do zwiedzania w letnim sezonie turystycznym 2019 r., ale nie oznacza to końca zmian, które w przyszłości czekają oddział miejskiego muzeum.

(Red.)  oprac.bg, Muzeum Gdańska  fot. Muzeum Gdańska o/Kuźnia Wodna

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: