Gdynia będzie uczyć patriotyzmu

Projekt „Gdynia opowiedziana. Nowe spojrzenie na dzieje Polski w XX w. poprzez platformę edukacyjną Muzeum Miasta Gdyni” dostał dofinansowanie w ramach konkursu „Patriotyzm Jutra”. Jest to program wspierający organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury realizujące projekty z zakresu edukacji historycznej i patriotycznej.

Gdynia – przejaw aspiracji i duma II RP, efekt wysiłku społeczeństwa, który w kilkanaście lat przekształcił kaszubską wieś w nowoczesne miasto, z jednym z największych portów na Bałtyku. Miasto, które doświadczyło wszystkich tragedii II wojny światowej, które po wojnie zostało pozbawione szans powrotu do etosu przedsiębiorczości. Wreszcie miasto, które czynnie uczestniczyło w budowie struktur „Solidarności”.

W historii Gdyni, młodego miasta, dzieje XX-wiecznej Polski skupiają się, jak w soczewce – ze wszystkimi momentami triumfu, dumy, nadziei, ale i porażkami, niezrealizowanymi ambicjami i dylematami. Zadaliśmy sobie pytanie, jak w sposób atrakcyjny pokazać tę zdumiewającą zbieżność historii lokalnej i dziejów narodowych? Jak przy pomocy lokalnych bohaterów mówić o tym, co ważne w regionie i mówić o tym w taki sposób, aby przypominało to także innym mieszkańcom Polski o znaczeniu Gdyni i gdynian? Muzeum postanowiło stworzyć nowoczesne narzędzie edukacyjne, które w formie platformy internetowej prezentować będzie kluczowe wydarzenia XX-wiecznej historii Gdyni, a tym samym Polski. Zawartością będą krótkie filmy z osobistymi historiami mieszkańców Gdyni, do których dodany zostanie komentarz edukacyjny wpisujący historie osobiste w szerszy kontekst dziejów XX-wiecznej Polski.

Tagi: