Bogaty fabrykant Łódź i muzeum które współtworzą zwiedzający

muzeum partycypacyjne, Muzeum Pałac Herbsta, www.polnocna.tv, www.strefahistorii.pl, bartosz gondek, strefahistorii.pl

22 lutego w Łódzkim Muzeum Pałac Herbsta będącym oddziałem Muzeum Sztuki w Łodzi odbędzie się seminarium „Chcę cię tu widzieć”, będące kontynuacją trwającej od ośmiu lat, coraz modniejszej dyskusji, na temat muzeów partycypacyjnych.

Łódzkie seminarium stanowi część projektu „Jak to widzisz?”, pozwalającego publiczności aktywnie włączyć się w działalność Muzeum Pałac Herbsta. Jego punktem kulminacyjnym jest wystawa Jak to widzisz?, na którą składają się obrazy wybrane w powszechnym plebiscycie. Oostatecznym kształcie ekspozycji zadecydował zespół kuratorski, złożony z osób wyłonionych spośród publiczności Muzeum w drodze konkursu. Aby zachować otwarty charakter projektu, dodatkowo przestrzeń wystawy została zaprojektowana jako miejsce umożliwiające widzom dzielenie się z innymi opinią na temat tego, co zobaczyli. Seminarium będzie okazją, by wraz z zaproszonymi gośćmi porozmawiać o przedsięwzięciach umożliwiających publiczności współdecydowanie o praktykach wystawienniczych i projektach edukacyjnych w instytucjach kultury. Uczestnicy seminarium będą dyskutować o powodach podejmowania tego typu działań oraz o różnych sposobach współpracy z odbiorcami. Zastanowią się także co zrobić, by słowo „partycypacja” nie było jedynie truizmem, a adekwatnym odzwierciedleniem charakteru projektów.
Pojęcie „Muzeum Partycypacyjne” zdefiniowała po raz pierwszy w 2010 roku Nina Simon. Według niej partycypacyjna instytucja kultury to miejsce, w którym zwiedzający mogą tworzyć treści, dzielić się nimi i łączyć się, wchodzić w interakcje między sobą, wokół tych treści. Zwiedzający mogą włączać własne idee, obiekty oraz kreatywność w ramy instytucji jak i w interakcję z innymi. 
„Dzielić się” oznacza, że ludzie dyskutują, zabierają do domu, remiksują i przekazują dalej zarówno to, co widzą, jak i to, co wytwarzają podczas wizyty w muzeum. „Łączyć się” oznacza, że, zwiedzający wchodzą w interakcję z innymi – pracownikami muzeum i zwiedzającymi – którzy podzielają ich zainteresowania. „Wokół treści” oznacza, że dyskusje i twórcze zaangażowanie zwiedzających koncentruje się wokół przedmiotów i idei kluczowych dla danej instytucji.
Za www.innemuzeum.pl, oznacza to, że w muzeum partycypacyjnym zwiedzający jest nie tylko aktywnym uczestnikiem, ale także współautorem treści prezentowanych muzeów w tym sensie, że może manipulować nimi, przetwarzać je, komentować, wpływać na ich zmianę. Partycypacja w muzeum to więc nie tylko interakcja zwiedzającego z elementami ekspozycji, nie tylko interakcja zwiedzających ze sobą, ale przede wszystkim przygotowanie zwiedzającemu zupełnie nowej roli – roli autora. Zwiedzający, na drodze samodzielnych działań i we współpracy z innymi zwiedzającymi, staje się współtwórcą treści, prezentowanych przez instytucję.
(Red.) oprac,bg, www.polnocna.tvwww.strefahistorii.pl, fot. www.palac-herbsta.pl.

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: