Pamiątka po Danziger Zeitung trafiła do Muzeum Gdańska

muzeum gdańska, miasto gdańsk, danziger zeitung, www.polnocna.tv,www.strefahistorii.pl,. strefahistorii

Muzeum Gdańska otrzymało od mieszkańca miasta komplet 6 tablic największej, lokalnej gazety - Danziger Zeitung. Wydawany dwa razy dziennie magazyn informacyjny ukazywał się do 1930 roku.

Danziger Zeitung, to dziennik ukazujący się od 1 VI 1858 do 1930 roku. Założycielem czasopisma był Ferdinand Prowe a pierwszym redaktorem naczelnym Heinrich Rickert. Drukował je bardzo uznany gdańsko – sopocki wydawca, August Wilhelm Kafemann. Pismo o liberalnym profilu, dużo miejsca poświęcało gospodarce, handlowi, żegludze. 6 II 1861 roku w winiecie umieszczono motto Nec temere – nec timide. Do pojawienia się w roku 1894 „Danziger Neueste Nachrichten” największy gdański dziennik, znajdujący czytelników w kręgach handlowych, inteligenckich i urzędniczych. Od 1862 roku jako jedyne gdańskie pismo, wychodził 2 razy dziennie, z wyjątkiem poniedziałku, kiedy ukazywało się tylko wydanie wieczorne; od 1865 wychodził również w niedzielę rano. W roku 1862 nakład wynosił 2100 egzemplarzy, w 1882 – 5200, w 1913 – 11 tysięcy. Po śmierci wydawcy gazetą kierowali syn Heinricha Rickerta Franz oraz Otto Julius Kafemann. Od roku 1888 dziennik posiadał dodatek „Danziger Schrift”, od 1906 „Heimat und Welt”. W latach 20. XX wieku pojawiły się problemy finansowe i „Danziger Zeitung” stracił na znaczeniu. Od 1 X 1922 roku wydawany raz dziennie, jako jedyny gdański dziennik ukazujący się rano. Nakład nie przekraczał 10 tysięcy egzemplarzy. Próby poprawy sytuacji podejmowane przez redaktora naczelnego Friedricha Meyera nie powiodły się i na początku roku 1930 dziennik przestał istnieć.

(Red.) Muzeum Gdańska, Gednopedia, fot. Muzeum Gdańska

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: