Jak to na Pomorzu zdrajcy ze Szwedem próbowali się bratać - rekonstrukcja historyczna w Wejherowie

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego oraz Wejherowskie Centrum Kultury w dniach 26-28 czerwca 2015 roku, organizuje rekonstrukcję historyczną w Wejherowie. Inscenizacja będzie przedstawiać epizody historyczne z czasów potopu szwedzkiego, rozgrywające się w Wejherowie i okolicach. 

Inscenizacja dotyczyć będzie wydarzeń na Pomorzu z lipca 1655 r. Wówczas armia szwedzka pod dowództwem feldmarszałka Arvida Wittenberga wkroczyła w granice Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zebrana pod Ujściem szlachta pod wodzą wojewodów Krzysztofa Opalińskiego i Andrzeja Grudzińskiego skapitulowała w obliczu przeważających wojsk. Szwedzi zajęli Wielkopolskę,z początkiem września Warszawę, a miesiąc później Kraków. Hetman Janusz Radziwiłł wypowiedział posłuszeństwo Rzeczypospolitej i unia polsko-litewska została de facto zerwana. Broniły się Gdańsk, Malbork i Puck. Z początkiem marca 1656 r, skapitulował Malbork. Pod wrażeniem upadku Malborka, komendant fortu w Pucku wyznaczony przez Wejhera spośród jego bardziej zaufanych ludzi, Piotr Sarpski, ogłosił chęć przejścia na stronę szwedzką. Jednak nie wszyscy ulegli, gdyż oficerowie Feliks Niewiarowski i Abraham Halbreuter zebrawszy wokół siebie wiernych Koronie żołnierzy wystąpili przeciwko Sarpskiemu. - dalszego ciągu tych wydarzeń mamy dowiedzieć się już z inscenizacji.

Trzy bitwy, ponad 100 rekonstruktorów

Całe wydarzenie odbędzie się na terenie miasta Wejherowa, w tym na Placu Jakuba Wejhera oraz w Parku Miejskim, gdzie rozegrają się trzy bitwy. W czasie trwania całej imprezy przewidziane są także takie inne atrakcje, zarówno dla widzów jak i dla rekonstruktorów. Turniej szabli bojowej, turniej kulinarny, oraz wiele innych. Na terenach przyległych do obozowiska będą działać kramy z z regionalnymi produktami, będzie także możliwość zobaczenia jak pracują rzemieślnicy zawodów dawnych.

Dodatkowe atrakcje

Możliwe będzie zwiedzanie z przewodnikiem Kalwarii Wejherowskiej oraz podziemi Kościoła klasztornego pw. św. Anny, gdzie spoczywa założyciel miasta wraz z rodziną. Planowany jest również przemarsz z pochodniami, fireshow oraz pokaz tańca brzucha. Na uwagę zasługuje fakt, że w przypadku rekonstrukcji obydwóch wydarzeń jesteśmy w stanie wiernie odtworzyć zdarzenia sprzed blisko 400 lat, poprzez potyczki, w których będzie brało udział około 100-150 rekonstruktorów, czyli mniej więcej tylu ilu żołnierzy w tamtych wydarzeniach. Szczegóły wydarzenia już niedługo!

Szczegółowy program wydarzenia niebawem.

Tagi: