Są pieniądze na straty wojenne dwóch zamków

Kaplica Św Anny, Malbork, muzeum Zamkowe w Malborku, www.polnocna.tv, www.strefahistorii.pl
Muzeum Zamkowe w Malborku po raz trzeci uzyskało dotację na kontynuację Projektu Straty w ramach programu Badanie polskich strat wojennych zarządzanego przez Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oznacza to kolejny etap prac nad tworzeniem katalogu strat wojennych oraz zbiorów rozproszonych zamków w Malborku i Kwidzynie, a także rozbudową serwisu internetowego www.straty.zamek.malbork.pl
Tegoroczna edycja projektu realizowana pod nazwą Straty wojenne zamku w Malborku - opracowanie pozyskanego materiału. 
Dwa lata temu dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, dr hab. Janusz Trupinda powołał zespół ds. strat wojennych. Jego nadrzędnym celem jest stworzenie katalogu strat wojennych i zbiorów rozproszonych zamków w Malborku i Kwidzynie. 
Zamek w Malborku, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych budowli średniowiecza w Europie. Po dotkliwych zniszczeniach wojennych odbudowa trwa do dzisiaj, także w zakresie zbiorów i kolekcji. Zobaczcie wyjątkowy materiał video, który wyjaśnia na czym polegają prace naszego zespołu oraz dokumentuje rozmiar zniszczeń twierdzy malborskiej.
Dotychczas dzięki pozyskanym dotacjom z programu MKIDN Badanie polskich strat wojennych m.in. przeprowadzono szereg kwerend archiwalnych i muzealnych w kraju oraz zagranicą, dokonano transkrypcji i tłumaczeń materiałów archiwalnych pozyskanych w toku projektu. Namacalnym efektem prowadzonych działań są również dwie publikacje. Pierwsza z nich to materiały z konferencji zorganizowanej przez nasze muzeum w marcu 2019 roku pt. Nowy początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej, która skupiła polskie środowisko muzealne wokół zagadnień strat wojennych i zbiorów rozproszonych. Druga zaś to edycja niezwykle interesującego źródła do historii zbiorów zamku malborskiego. Od 2018 roku funkcjonuje także serwis internetowy, który jest miejscem prezentacji działań związanych z realizacją projektu. Będzie on rozwijany również w roku 2021.
(red.) fot Muzeum Zamkowe w Malborku

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: