Na pruszczańskim basenie w roku 1909

W 1909 roku w Pruszczu oddano do użytku gminny basen kąpielowy. Obiekt ten znajdował się przy obecnej ulicy Chopina. Jak się okazuje basen użytkowano w sposób ściśle określony w specjalnym statucie liczącym 16 punktów.

Dbano o przestrzeganie na jego terenie porządku i dobrych obyczajów. Korzystanie z kąpieliska było dozwolone zatem dla każdej przyzwoicie ubranej osoby. Kąpiel dozwolona była tylko w kąpielówkach lub koszulach. Dozwolony był strój kąpielowy. Zakazywano Wprowadzono odrębny czas kąpieli dla kobiet i mężczyzn. Harmonogram godzin kąpieli był podawany do publicznej wiadomości i umieszczany przy wejściu do kąpieliska. Mężczyznom wstęp do kąpieliska i przebywanie w restauracji w godzinach kąpieli kobiet i uczennic było surowo wzbronione. Natomiast uczniowie mogli się kąpać tylko w godzinach kąpieli wyznaczonych dla szkół oraz pod opieka nauczyciela albo nauczycielki.

Dla nieuprzywilejowanej ludności wsi Pruszcz oraz dla uczniów szkoły gminnej w Pruszczu wyznaczono terminy kąpieli na świeżym powietrzu. Specjalne dni mogły zostać przyznane również innym szkołom .W przeciwnym razie należało wykupić kartę kąpielową na korzystanie z kąpieliska. Dzieci poniżej 8 roku życia nie potrzebowały biletu, jeśli znajdowały się pod opieka krewnych. Bilety wstępu do kąpieliska były wydawane w kasie kąpieliska dla poszczególnych kąpiących się oraz na cały sezon kąpielowy w roku.

W czasie godzin kąpieli na wolnym powietrzu, nie było dozwolone korzystanie z zamkniętych miejsc kąpielowych. Cenne przedmioty podczas kąpieli można było za niewielką opłatą (według uznania) przekazać osobie obsługującej. Osoby niepływające mogły się kąpać tylko w płytkie części basenu aż do linii poprzecznej; każde przekroczenie tej linii odbywało się na własną odpowiedzialność pływaka.

Polecenia personelu nadzorującego musiały być bezwzględnie wykonywane; ewentualne skargi należało kierować do rady gminy. Zmiana czasu kąpieli była zawsze ogłaszana pół godziny wcześniej przez obsługę sygnałem dzwonka; podobnie zakończenie działalności instytucji. Po usłyszeniu sygnału dzwonka kąpiący się musieli natychmiast wyjść z wody i ubrać się. Dostęp do restauracji przy basenie był dozwolony tylko dla osób posiadających kartę kąpielową. Wprowadzanie psów na teren kąpieliska zostało zabronione, podobnie nadużywanie korzystania z zaplecza ratowniczego. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub niesubordynacja wobec personelu nadzorującego mogła skutkować wykluczeniem z użytkowania kąpieliska. W takim przypadku wypłacone kwoty abonamentu nie były zwracane. Dokument datowano na 26 czerwca 1909 roku, a pod statutem widniały podpisy członków Zarządu Gminy: Hoffmann, Boehnke, Kindler.

Oprac. dr Anna Krüger, Referat Ekspozycji i Dziedzictwa UM w Pruszczu Gdańskim

(Źródło: APG, Akta wsi Pruszcz, 789, M. Stażewski, W Królestwie Pruskim i Cesarstwie Niemieckim, [w:] Historia Pruszcza Gdańskiego do 1989 roku, red B. Śliwiński, Pruszcz Gdański 2008, s. 129)

foto/pinterest


 

 

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: