Konkurs na stanowisko dyrektora gdańskiego muzeum

Prezydent miasta Gdańska ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Dotychczasowy dyerektor, Adam Koperkiewicz, odchodzi bowiem na emeryturę.

CV do konkursu składać można do do 29 maja 2015 roku.  W wymaganiach konkursu czytamy m.in. o minimum 7-letnim doświadczeniu zawodowym, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z kulturą lub nauką, lub 3 lata prowadzenia działalności gospodarczej związanej z kulturą lub nauką; doświadczeniu w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym ze środków unijnych; znajomości ustaw i przepisów związanych z zakresem działalności Muzeum (ustawa o muzeach, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o ochronie zabytków).

Przebieg konkursu będziemy relacjonować na naszym portalu.

Tagi: