Milion złotych na Bramę Nizinną

Milion złotych Gdańsk przeznaczyć chce na prace remontowe i konserwatorskie Bramy Nizinnej. Wniosek o przyznanie dotacji na ten cel trafi na najbliższą sesję Rady Miasta Gdańska. Prace, których rozpoczęcie planowane jest jeszcze w tym roku, poprzedzić mają badania architektoniczno-konserwatorskie.
 
- Obecny stan techniczny i wizualny XVII – wiecznego obiektu, wymaga podjęcia możliwie jak najszybciej niezbędnych działań naprawczych. Jestem głęboko przekonany, że gdańscy radni przychylą się do naszego wniosku o przeznaczenie miliona złotych na przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich Bramy Nizinnej i będą one mogły rozpocząć się jeszcze w tym roku. Wszystkim nam zależy bowiem na przywracaniu świetności cennym dla miasta - zarówno pod względem historycznym, architektonicznym, jak i kulturowym – obiektom – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.
 
- Kwota miliona złotych przeznaczona zostanie na przeprowadzenie badań architektoniczno-konserwatorskich, wykonanie kompletu dokumentacji architektonicznej, konserwatorskiej - niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pilne prace remontowo-konserwatorskie. W ramach prac, które chcemy rozpocząć w tym roku, konserwację przejdą m.in. zabytkowe wrota – informuje zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak.
 
Przedsięwzięcie to realizowane będzie przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, który od końca ubiegłego roku jest administratorem obiektu. Po otrzymaniu dotacji GZNK w pierwszej kolejności rozpisze postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy badań architektonicznych i konserwatorskich oraz na wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynku. Na ich podstawie podejmowane będą dalsze działania.
 
Już na początku 2015 roku Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych w oparciu o dokumentację projektową przeprowadził w obiekcie remont i wydzielenie toalet, w tym także dla osób niepełnosprawnych, wykonał posadzkę w pomieszczeniu magazynowym, a także przeprowadził remont nadproża. Koszt tych prac wraz z dokumentacją projektową wyniósł 148 tys. zł.
 

Tagi: