Św Olaf na konferencji - Origines ciekawostek

O chrysatianizacji krajów bałtyckich, państwie krzyżackim, czy kulcie św Olafa, ale – nie tylko. Pierwsze dni września w Pruszczu Gdańskim, to konferencja „Origines et mutationes” już po raz drugi! Tym razem w Pruszczu Gdańskim. Znamy coraz więcej szczegółów, dotyczących tej wyjątkowej imprezy.

Między 3 a 5 września 2015 naukowcy zajmujący się historią krajów basenu Morza Bałtyckiego już po raz drugi spotkają się w ramach organizowanej przez Uniwersytet Gdański konferencji „Origines et mutationes circa principio Mare Balticum”. W tym roku badacze zgromadzeni na terenie Faktorii w Pruszczu Gdańskim będą dyskutować nad szeroko rozumianymi pojęciami „wymiany” i „władzy” od czasów średniowiecza po 1815 r. Dzięki tak ujętej tematyce konferencji będziemy mieli szansę poznać wyniki badań dotyczących historii społecznej państwa zakonu krzyżackiego, chrystianizacji na terenie dzisiejszych krajów bałtyckich, kulcie św. Olafa nad Bałtykiem, a także bardzo ciekawą historię baldachimu Katarzyny Jagiellonki, przywiezionego do Szwecji przy okazji jej ślubu z Janem III Wazą.

W trakcie konferencji wysłuchamy w sumie 35 referatów przygotowanych przez naukowców reprezentujących polskie (UJ, UG, UWM, UMK, PAN) i zagraniczne uczelnie (Uppsala, Winchester, Greifswald, Tybinga, Kłajpeda). Szczegółowy program konferencji organizatorzy opublikują na początku czerwca na stronie internetowej konferencji www.origines.ug.edu.pl

W tym roku konferencję objęło patronatem wiele instytucji naukowych i samorządowych, wśród nich Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Bernard Lammek, Dziekan Wydziału Historycznego UG prof. Wiesław Długokęcki, Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański Janusz Wróbel, Starosta Gdański Stefan Skonieczny, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, a także Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

 

 

 

Tagi: