Pięćdziesiąt lat temu powstał Pomorski Związek Żeglarski

Pomorski Związek Żeglarski powstał 17 maja 1965 roku. Dzisiaj PoZŻ to 50 klubów zrzeszających 3 tysiące żeglarzy z terenu całego województwa pomorskiego.

W 1938 roku, na podstawie statutu przyjętego rok wcześniej przez Polski Związek Żeglarski, powołany został do życia system delegatur, w tym i Delegatura Wybrzeże. Na jej czele stanął admirał Józef Unrug – dowódca floty w Gdyni, ale także zapalony żeglarz, związany z Oficerskim Yacht Klubem, Jacht Klubem Morskim „Gryf”, komandor Oddziału Morskiego Yacht Klubu Polski. Działanie Delegatury Wybrzeże przerwał wybuch II wojny światowej. Po jej zakończeniu, w oparciu o przedwojenny statut, przystąpiono do odbudowy lokalnych struktur. 1 sierpnia w 1945 roku nominację na Delegata otrzymał przedwojenny harcerz Stanisław Szymborski, który rok później stanął na czele pierwszego Zarządu Delegatury Wybrzeże, wybranego przez przedstawicieli pomorskich klubów. Struktury istniały w tej formie, doprecyzowanej na Nadzwyczajnym Sejmiku PZŻ, aż do rozwiązania Polskiego Związku Żeglarskiego przez stalinowskie władze.

Reaktywacja Polskiego Związku Żeglarskiego na przełomie 1956 i 1957 roku otworzyła nowy etap w funkcjonowaniu żeglarstwa. W lipcu 1957 roku powstał Okręg Gdański, na którego czele stanął komandor Bolesław Romanowski – zasłużony marynarz i zapalony żeglarz. Rok później Zgromadzenie Okręgowe wybrało pierwszego przewodniczącego - Gabriela Grocha, który pełnił tę funkcję przez dwie dwuletnie kadencje. W grudniu 1962 roku nowym przewodniczącym, także na dwie kadencje, wybrany został Wojciech Orszulok – żeglarz i dyrektor Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych.

Na Pomorzu Zarząd Okręgu zwołał zebranie organizacyjne na 17 maja 1965 roku. Uczestniczyło w nim 30 przedstawicieli władz klubowych, związkowych oraz państwowych.Związek zakładali przedstawiciele najważniejszych pomorskich klubów – Polskiego Klubu Morskiego Gdańsk, Zakładowego Klubu Sportowego „Błękitni” Gdańsk, Zakładowego Klubu Sportowego „Portowiec” Gdańsk, Zakładowego Klubu Sportowego „Motława” Gdańsk, Yacht Klubu Stoczni Gdańskiej, Yacht Klubu Morskiego „Neptun” Gdańsk, Yacht Klubu Morskiego „Kotwica” Gdynia, Yacht Klubu Polski Gdynia, Yacht Klubu „Stal” Gdynia, Morskiego Związkowego Klubu Sportowego „Gdynia” Gdynia, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Zamech” Elbląg i Klubu Morskiego AZS Gdańsk.

20 listopada 1965 roku Urząd Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku wpisał Gdański Okręgowy Związek Żeglarski do rejestru stowarzyszeń, a 8 stycznia roku następnego Zarząd PZŻ przyjął go w poczet członków.

Pełna treść historii powołania związku (Jędrzej Szerle, Muzeum Żeglarstwa Pomorskiego) - Link

Kalendarium najważniejszych wydarzeń - link

 

Tagi: