Historia Słupska w medalach - wystawa Muzeum Pomorza Środkowego

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Polskie Towarzystwo Numizmatyczne zapraszają na wystawę „Słupsk w medalach". Wyeksponowane zostaną medale poświęcone najważniejszym wydarzeniom z historii Słupska po 1945 r.

Medalierstwo stojące na pograniczu numizmatyki, rzeźby oraz złotnictwa jest współcześnie ważnym, choć nietypowym źródłem poznania. W minionych dekadach wydawano okazjonalne medale upamiętniające ważne wydarzenia, szczególnie te lokalne. Im została poświęcona wystawa Zamku Książąt Pomorskich. Zaprezentowane medale, plakiety, odlewy gipsowe, projekty oraz matryce medali powstały w latach od 1960 do 2014 roku. Wśród ponad 300 obiektów przedstawionych na ekspozycji znaleźć będzie można egzemplarze poświęcone między innymi słupskim firmom czy zakładom przemysłowym – obecnie funkcjonującym oraz tym, które przestały już istnieć, instytucjom kulturalnym i naukowym, imprezom kulturalnym, a także te upamiętniające ważne jubileusze w dziejach miasta oraz zasłużone osobistości. Wystawie towarzyszyć będzie ilustrowany katalog.

Wystawa powstała dzięki zbiorom Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz prywatnych kolekcji członków Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział Słupsk. Można ją oglądać od 28 lutego do 31 maja 2015 roku w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Komisarzem wystawy, autorem katalogu oraz scenariusza jest Katarzyna Pągowska – adiunkt w Dziale Historyczno-Artystycznym.

Wystawie towarzyszyć będą także bezpłatne spotkania i wykłady, o których już niebawem poinformujemy. 

Tagi: