70. lat Dziennika Bałtyckiego

19 maja 1945 roku ukazał się pierwszy numer Dziennika Bałtyckiego.

W mieście przypominającym morze ruin ówcześni dziennikarze relacjonowali echa wojny, takie jak ściganie zbrodniarzy nazistowskich. Pierwszym redaktorem naczelnym gazety był Anatol Mikułko. Nakład wyniósł trzy tysiące egzemplarzy (w mieście oficjalnie przebywało 15 tys. Polaków) i składał się z czterogazety o formacie A3. W pierwszym numerze nie było co prawda zdjęć, ale gazeta liczyła ponad 30 artykułów.

Tagi: