z15163632qskwer-kosciuszki-w-gdyni-rok-1939-aresztowania-g.jpg