Plaża na Stogach w latach 1923-1944

Kolekcja przezroczy ze zbiorów Archiwum Państwowego w Gdańsku ukazuje plażę w Stogach.