I Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"

W dniach 5–10 września oraz 26 września – 7 października na gdańskiej Hali Olivia odbył się I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Na przewodniczącego wybrano Lecha Wałęsę. Zjazd 8 września wydał posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, w którym wezwał związkowców krajów bloku socjalistycznego do wspólnej walki o wolność zrzeszania się. Końcowym efektem zjazdu było opracowanie Programu NSZZ „Solidarność” pt. „Samorządna Rzeczpospolita”