Niezwykłe, czarno-białe zdjęcia Gdańska z lat 60.

Wystawa ze zbiorów Działu Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku autorstwa związanych twórczo z Gdańskiem dokumentalistów powojennego Trójmiasta, takich jak: Janusz Uklejewski, Jerzy Dygasiewicz, Janusz Rydzewski, Edmund Zdanowski, Bolesława Zdanowska i Tadeusz Link – wszyscy oni tworzyli wybitne środowisko artystyczne skupione wokół powstałego w 1947 roku Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Pomorskiego. Wielu z nich angażowało się w działania teatralne (T. Link), tworzyło struktury edukacji fotograficznej (B. i E. Zdanowscy, J. Dygasiewicz), ilustrowało wielki przemysł portowy (J. Uklejewski). Przywołany czarno-biały świat Gdańska z jego kwitnącym przemysłem stoczniowym i modernistyczną, właśnie powstającą architekturą (J. Rydzewski) ukazuje niezwykły rozwój miasta i przypomina specyfikę czasu minionego. Fotografie te to swoisty przegląd krajobrazu industrialnego, architektonicznego i społecznego miasta odrodzonego po II wojnie światowej. Oryginalne fotografie po raz pierwszy były prezentowane na trójmiejskich wystawach „W XV-lecie wyzwolenia. Sopot w Fotografice Bolesławy i Edmunda Zdanowskich” (1960) oraz „Gdańsk i morze. Wystawa fotografiki w ramach obchodów X wieków Gdańska” (1962). Dla poszerzenia kontekstu twórców do 41 zdjęć dodane zostały inne, reprezentatywne dla twórców dzieła wybrane ze zbiorów Pracowni Fotografii Gdańskiej MNG. 

Godziny otwarcia:

wtorek – niedziela: 10.00–17.00

 

Ceny biletów:

bilet normalny – 2 zł

bilet ulgowy – 1 zł

 

Kurator:

Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka

tel. +48 58 307 59 12 w. 117, 118, 119

fax +48 58 307 59 12 w. 106

m.zwolicka@mng.gda.pl

ggf@mng.gda.pl

 

Kasa biletowa:

tel. +48 58 307 59 12 w. 102

 

http://www.facebook.com/MuzeumNarodoweGdansk

https://www.facebook.com/gdanskagaleria/

http://www.mng.gda.pl

fot. Janusz Uklejewski, Bolesława i Edmund Zdanowscy, Jerzy Dygasiewicz, Janusz Rydzewski, Tadeusz Link.

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila.