napoleon

epidemia, dżuma, cholera, malaria, www.strefahistorii.pl, www.polnocna.tv

Owady zmieniają bieg historii

Owady potrafiły zmieniać bieg historii. W starożytności widliszki i roznoszona przez nie malaria były powodem upadku państwa ateńskiego, owady te zatrzymały też najeźdźcze armie Wizygotów i Hunów. Natomiast wszy i roznoszony przez nie tyfus plamisty przyczyniły się do klęski wojsk Napoleona pod Moskwą.

Pierwsze Wolne Miasto Gdańsk

„Gdańsk jest kluczem do wszystkiego” - miał powiedzieć Napoleon Bonaparte. Wbrew nadziejom gdańszczan i Polaków nie przyłączył podbitego miasta do Księstwa Warszawskiego. Powstało Wolne Miasto Gdańsk, niemal całkowicie zależne od Francji. Dwieście lat temu zniknęło z mapy Europy.

Pięć razy większe od Trójmiasta

Subskrybuj RSS - napoleon