Cedry Wilekie ratują żuławskie zabytki

W pięknym klimacie odnowionej Galerii Żuławskiej usytułowanej w budynku dawnego kościoła odbyła się ważna uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie Projektu pt.: ,,Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochrona konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”.

Tagi: