Rewitalizacja miejskiego rynku i XIV- wiecznego kanału we Fromborku

Do końca lipca zostanie zrewitalizowany rynek i XIV-wieczny Kanał Kopernika we Fromborku. Inwestycja będzie kosztować 3,6 mln zł i ma podnieść atrakcyjność turystyczną warmińskiego miasta, uznanego w tym roku za obszar ochrony uzdrowiskowej.

Burmistrz Fromborka Małgorzata Wrońska przyznała, że inwestycja ma związek z planami przyciągnięcia większej liczby turystów. Rozporządenie w sprawie nadania miastu i pobliskim wsiom Bogdany i Ronin statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej zostało przyjęte w styczniu 2015 r. Rynek i kanał to najważniejsze obiekty turystyczne tzw. Dolnego Fromborka, które należało w tym celu wyremontować. Inwestycja ma kosztować 3,6 mln zł, z czego 2 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Oba obiekty od wielu lat były w bardzo złym stanie. Wygląd odnowionego rynku ma nawiązywać do Układu Słonecznego. Centralnym miejscem będzie fontanna z podświetlanymi, tryskającymi z posadzki strumieniami wody. W nawierzchni placu zaprojektowano koliste pasy przypominające orbity. Staną na nich ławeczki symbolizujące osiem planet. Na trzeciej od centrum znajdzie się odlana z brązu figura Mikołaja Kopernika, zwróconego twarzą w kierunku Wzgórza Katedralnego. W pobliżu fontanny będzie ustawiona odrestaurowana zabytkowa pompa. Wokół rynku zostaną posadzone szpalery drzew, podświetlanych po zmroku lampami wbudowanymi w bruk. Teren będzie objęty całodobowym monitoringiem i siecią bezprzewodowego internetu.

Zostanie też zrewitalizowany pochodzący z XIV wieku Kanał Kopernika, uważany za najstarszą budowlę hydrotechniczną w północnej Polsce. Doprowadzał on kiedyś do miasta wodę pitną z rzeki Baudy, napędzał młyny i garbarnie. Remont obejmie odcinek między wieżą wodną a ujściem do Zalewu Wiślanego. 

Tagi: