Festiwal narracje w Nowym Porcie. Na zabytkowych kamienicach

Festiwal Narracje – Instalacje i Interwencje w Przestrzeni Publicznej po raz siódmy ożywi Gdańsk podczas dwóch listopadowych wieczorów. Instytut Kultury Miejskiej wraz z Gdańską Galerią Miejską 20 i 21 listopada spędzić na odkrywaniu poprzez artystyczne instalacje i obiekty kolejnej magicznej dzielnicy Gdańska. 

Celem projektu jest zmiana postrzegania dzielnicy i wykorzystanie jej kulturotwórczego potencjału. Prezentowane na Narracjach projekty będą odnosić się między innymi do roli światła w percepcji przestrzeni publicznej, jako medium zdolnego eksponować zjawiska i formalnie kształtować przestrzeń, będą przyciągać uwagę, ale też nieść ze sobą ryzyko pogłębienia istniejącej strefy cienia.

– Przenosząc zjawisko przemytu na pole praktyk kulturowych, festiwal Narracje szukać będzie połączeń pomiędzy tym co dostępne i ukryte, zbiorowe i indywidualne, materialne i efemeryczne. Wykorzysta moment nieuwagi dla wyznaczenia nowych przestrzeni kontaktu i wymiany. Pozostawi po sobie nie tyle trwałą zmianę, co jej potencjalność. Za sprawą transgresyjnego i komunikacyjnego charakteru twórczości zaproszonych do projektu artystów z obszaru basenu Morza Bałtyckiego przeniknie zastane granice i struktury, tworząc nowe kanały przepływu wiedzy, materii i energii – mówi kurator projektu Anna Smolak.

Artystów siódmej edycji Narracji stanowić będą zaproszone osoby z krajów basenu Morza Bałtyckiego, artyści z Polski oraz wybrani w otwartym naborze prac, który zostanie ogłoszony 1 kwietnia. 

Tagi: