To były czasy! Archeologia w sukienkach i marynarkach

Muzeum Archeologiczne zdigitalizowało i udostępniło fotografie z badań archeologicznych odbywających się w latach 1963 – 1979 w podgdańskim Juszkowie. Na zdjęciach można zobaczyć, że niegdyś kopało się w sukienkach a nawet w eleganckich marynarkach!

W ramach kolejnego projektu, realizowanego od 2016 roku, zdigitalizowano i udostępniono archeoportalu.pl kolejną kolekcję. Tym razem to 455 diapozytywów. Udostępnione fotografie prezentują: wizerunki obiektów archeologicznych w czasie prac wykopaliskowych i pozyskanych zabytków, widoki stanowisk archeologicznych, eksploracje obiektów, archeologów i uczestników badań terenowych.  Projekt współfinansowany był przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedmiotem opracowania są przeźrocza wykonane w trakcie badań wykopaliskowych na terenie: stanowiska nr 1 – osada i cmentarzysko kultury łużyckiej, z wczesnej epoki żelaza, okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza , stanowiska nr 3 – osada z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, stanowisko nr 4 – osada z okresu wczesnego średniowiecza i średniowiecza, stanowisko nr 5 – osady z epoki kamienia i wczesnej epoki żelaza, stanowisko nr 8 – osada z okresu wczesnego średniowiecza.

Na kliszach utrwalone zostały: odkrywane obiekty archeologiczne, prace dokumentacyjne, wizerunki zabytków oraz osób uczestniczących w badaniach. Większość prac wykopaliskowych prowadzona była na terenie planowanej wówczas Obwodnicy Trójmiasta, która powstała w miejscu dawnych osad i cmentarzysk.

Zbiór prezentowanych diapozytywów będzie uzupełnieniem opracowań naukowych dotyczących terenu Juszkowa i historii odkryć archeologicznych na terenie Pomorza Wschodniego. Każdy udostępniony diapozytyw posiada opis metadanych, w zakresie: tematu, numeru inwentarza, numeru systemu archiwizacji zabytków, rodzaju nośnika oraz autora.

(Red.) Danuta Król Muzeum Archeologiczne w Gdańsku fot: MAG

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: