Rok Tożsamości Pruszcza Gdańskiego zainaugurowany!

Z początkiem roku 2018 ruszyła realizacja projektu: „Rok Tożsamości Pruszcza Gdańskiego”, którego pomysłodawcą i inicjatorem była dyrekcja, grupa nauczycieli oraz młodzież Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Do wspólnych prac dołączyły pozostałe pruszczańskie szkoły, przedszkola oraz inne miejskie placówki oświatowo-kulturalne. Wspólnie podjęte działania mają na celu przybliżenie mieszkańcom Pruszcza, historii i walorów własnego miasta oraz zbudowanie poczucia więzi pomiędzy mieszkańcami, a także przynależności do swojego regionu.

Na sesji w dniu 19 grudnia 2017 r. Rada Miasta ustanowiła rok 2018 „Rokiem Tożsamości Pruszcza Gdańskiego” a Burmistrz Miasta Janusz Wróbel objął osobisty patronat nad tym wydarzeniem. W ramach zaproponowanych działań, przez cały rok 2018, odbywać się będą liczne imprezy kulturalno-oświatowe, w tym spotkania i wykłady otwarte o tematyce związanej z historią miasta. Przeprowadzone zostaną także badania opinii publicznej, jak również różnorodne konkursy szkolne i miejskie.

Obecnie, w projekt zaangażowane są wszystkie miejskie placówki oświatowe, co dodatkowo powinno zachęcić mieszkańców Pruszcza Gd. do udziału w zaproponowanych przedsięwzięciach. Organizatorzy już teraz gorąco zapraszają pruszczan do aktywności i zabawy, zarówno tych najmłodszych, jak i najstarszych.

Organizatorzy żywią nadzieję, że wspólna praca oraz wysiłek, a także rozrywka zaowocują budową lub wzmocnieniem lokalnej więzi oraz poczuciem własnej tożsamości. 

W ramach przyjętego projektu organizatorzy proponują:

  1. Przeprowadzenie badań opinii publicznej, jak również inne działania mające na celu określenie zakresu tożsamości, przynależności regionalnej oraz kulturalno-społecznej mieszkańców Pruszcza Gd. (rozmowy, wywiady itp.).

  2. Organizatorzy mają nadzieję, że w wyniku podjętych działań otrzymane informacje pozwolą scharakteryzować profil typowego „pruszczanina”.

  3. Przez cały rok 2018 cyklicznie organizować imprezy kulturalno-oświatowe przeznaczone dla mieszkańców Pruszcza. Głównymi celami będzie:

- zbudowanie poczucia wspólnoty mieszkańców Pruszcza Gd.;

- zapoznanie z historią Pruszcza począwszy od 1918 r. (Wolne Miasto Gdańsk, II wojna światowa, PRL, przemiany ustrojowe po 1989 r.);

- ukazanie przez samorządowców wizji przyszłości naszego miasta, nakreślenia kierunków jego rozwoju;

- zachęcanie mieszkańców do brania udziału w życiu miasta i propagowania swojej lokalnej przynależności;

- promocja miejsc upowszechniających lokalną historię: m.in. Faktoria, przyszłe Muzeum Pruszcza Gd. (zachęcenie mieszkańców do przekazywania pamiątek) oraz działające w regionie Stowarzyszenie „Wczoraj, Dziś i Jutro”.

 

Podjęcie w ramach programu współpracy z 49. Bazą Wojskową w Pruszczu Gd. w myśl hasła przewodniego: „Wojsko w Pruszczu Gd. na przestrzeni lat”. W tym:

- organizacja wycieczek szkolnych na terenie bazy wojskowej (od marca do października);

- aktywny udział w imprezie wojskowej „Święto Bazy” (czerwiec).

 

Wnioski z przeprowadzonych badań opinii publicznej, imprez, spotkań, wykładów i konkursów przedstawić w specjalnie przygotowanej na tę okoliczność publikacji książkowej. Opracowane informacje mają stanowić materiał dla lokalnej edukacji społeczeństwa oraz propagować wspólne dla mieszkańców przywiązania i obyczaje. Ponadto publikacja może być punktem wyjścia dla kolejnych badań nad regionem.

 

Zaplanowany harmonogram działań przedstawia się bardzo biecująco. Będzie mnóstwo konkursów dla mieszkańców - w tym pruszczański Mam Talent, Master Chef; wystaw, wykładów, spektakli, imprez wszelkiego typu, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Wszystkie informacje można znaleźć na www.pruszcz-gdanski.pl w zakładce MIESZKANIEC orazwww.zso1.pl w zakładce Rok Tożsamości.

foto: A. Jendrzejewski, K. Kopeć/UM Pruszcz Gdański

info: http://zso1.pl/rodzice/program.pdf

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: