Muzeum Miasta Gdyni: Czy niepodległą Polskę można zaprojektować?

8 listopada o 17:30 w Muzeum Miasta Gdyni odbędzie się wykład doktora Huberta Bilewicza pod tytułem: "Poszukiwanie stylu narodowego w dizajnie". Wejście biletowane - warto posłuchać. 

Ściśle podległe codziennemu życiu dziedziny projektowe postrzegane są przede wszystkim jako użytkowe i cenione są za swą utylitarność oraz powszechność. Dizajn określając otaczającą ikonosferę, definiuje także jej znaczeniowy wymiar: przywołując pożądane idee, ewokując określone nastroje, stosując konkretne znaki czy odwołując się do symboli. Dizajn odgrywa niepoślednią rolę w procesie komunikacji kulturowej: sprzyja identyfikacji, decyduje o kulturowej przynależności, współtworzy poczucie tożsamości indywidualnej, grupowej, narodowej czy politycznej. W tym aspekcie służebna i ściśle pragmatyczna funkcja dizajnu, podległego wymogom celowości, zyskuje wymiar szerszy – uwalnia się i wybija na niepodległość wizualną, kreuje obrazowe narracje, współtworzy opowieści. Przedmioty nie tylko służą, lecz również znaczą; rzeczy przemawiają, budzą asocjacje, generują emocje, wywołują afekty.

Cykl wykładów poświęcony jest narracyjnemu ideowemu potencjałowi polskiego dizajnu oraz jego kulturotwórczej i państwowotwórczej mocy, na przestrzeni ostatniego stulecia.

Podczas wykładu „Zaprojektować niepodległą Polskę? Poszukiwanie stylu narodowego w dizajnie” mowa będzie o wyobrażonej „polskości” w sztuce stosowanej i usiłowaniach znalezienia wizualnego wyrazu dla sentymentów narodowych i ambicji państwowych u zarania niepodległości, począwszy od stylu zakopiańskiego, poprzez styl dworkowy, aż do Warsztatów Krakowskich.

info/foto: MMG

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: