Gdańsk: Termomodernizacja Wielkiego Młyna ruszy lada chwila

Wielki Młyn to jeden z charakterystycznych gdańskich zabytków. Po opuszczeniu budynku przez kupców pieczę nad obiektem przejęło Muzeum Gdańska, które stara się o utworzenie w tym miejscu nowej siedziby swojego oddziału - Muzeum Bursztynu. W środę, 21 listopada 2018 r., w Wielkim Młynie została podpisana umowa rozpoczynająca I etap termomodernizacji zabytku. Dokumenty sygnowali: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Dyrektor Muzeum Gdańska Waldemar Ossowski, Właściciel firmy M-Invest Sp. z o.o. Jan Miotk.

Wielki Młyn został wybudowany przez krzyżaków, najpewniej ok. 1350 r. Po raz pierwszy wzmiankowany w 1364 r. Jeden z największych „zakładów przemysłowych” średniowiecznej Europy, napędzanych początkowo przez 12 kół wodnych, od 1471 r. – 18, a od 1880 r. turbin parowych. Pod koniec XIX w. produkował ok. 200 t mąki dziennie. Zniszczony z wyjątkiem murów obwodowych w 1945 r. Odbudowany w latach 1962-1965 na podstawie XIX-wiecznej inwentaryzacji Konrada Steinbrechta. 20 VII 1962 rozpoczęcie działalności zainaugurowała wystawa „Polska na morzu 1945–1962”. W 1965 r. zorganizowano wystawę „XX lat polskiego przemysłu okrętowego”. Pomimo powodzenia wystawy zarządzające budynkiem Biuro Obrotu Maszyn i Surowców nie zgodziło się na przekazanie obiektu Stoczni Gdańskiej, które starało się o umieszczenie w Wielkim Młynie Muzeum Stoczni. Od 1994 r. dom handlowy. W związku z rezygnacją przez kupców z dzierżawy stoisk, 19 grudnia 2016 r., młyn przekazano w użytkowanie wieczyste obecnemu Muzeum Gdańska.  

Pierwszy etap inwestycji na adaptację Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu obejmuje wyburzenie istniejących ścian działowych wnętrz Wielkiego Młyna, wyburzenie istniejącej bocznej klatki schodowej oraz przyległego do niej szybu windowego ze zmianami konstrukcyjnymi fundamentów w tym rejonie, a także zastąpienie ich nowoprojektowaną klatką schodową i szybem windowym. W ramach prac przewidziano także demontaż szklanych przepierzeń boksów handlowych, usunięcie istniejących instalacji, ocieplenie dachu, wymianę pokrycia dachu wraz z lukarnami; wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Ta ostatnia nie ma charakteru zabytkowego. 

Przetarg wygrała firma M-INVEST Sp. z o.o. z Kiełpina, która złożyła ofertę na kwotę brutto 4 365 707,11 zł. Koniec prac ma nastąpić 31 sierpnia 2019 r. Udzielony okres gwarancji przez wykonawcę wynosi 5 lat. Przetarg na II etap prac związanych z modernizacją energetyczną Wielkiego Młyna – instalacją sieci energetycznej i teletechniczną – ma zostać ogłoszony w 2019 r. i będzie podyktowany postępem prac.

info/foto: Muzeum Gdańska

 

Chcesz być na bieząco z informacjami ze świata historii? Jesteśmy na facebooku polnocnej.tv. Szukaj nas na Twitterze oraz wyślij nam maila. 

Tagi: